Strategische communicatie


Strategisch communicatieadvies / Campagnes / Dagvoorzitter / Tekstadvies en redactie

Portrait foto van Maartje

Ik ben Maartje van Boekel en


ik ben ervan overtuigd dat strategische communicatie de combinatie is van stevige betrokkenheid bij de inhoud en professionele inzet van communicatie.

Wil je beleid, ontwikkelingen of gedrag veranderen, dan moet je echt weten waar je het over hebt, maar vooral ook beseffen met welke blik buitenstaanders naar jouw onderwerp kijken.

Weet je dat met elkaar te verbinden, dan kun je bepalen wat jouw rol moet zijn. En dan kun je bedenken of en welke (communicatie)middelen je wilt inzetten.

Maartje

Ervaring en lopende projecten


Implementatie VN-Verdrag

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ben ik sinds februari 2018 Projectleider Implementatie VN-Verdrag Handicap. Gemeenten (van koplopers, ambitiegemeenten tot achterblijvers) informeren en inspireren, zodanig dat ze van elkaar kunnen leren. En vervolgens de verbinding leggen, tussen koplopers en andere gemeenten. Dan wordt het VN-Verdrag, stap voor stap, steeds meer werkelijkheid.

Vanuit Autisme Bekeken

Voor Vanuit Autisme Bekeken denk ik mee (strategische sessies) en werk ik mee (communicatieadvies en – middelen) om deze coalitie een doorstart te geven. Ook mensen met autisme willen gewoon meedoen.

Manager Communicatie

Bij de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland / 2013-2018) heb ik gewerkt aan het zichtbaarder maken van de gehandicaptenzorg én mensen met een beperking. Door publiekscampagnes NederlandOnbeperkt en de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente 2018 (mede) te ontwikkelen. Maar ook met de organisatie van de lezingenreeks ‘In Dialoog’ (vrijuit spreken over dilemma’s in de sector) of de lezing met Andrew Solomon, auteur van ‘Niet ver van de boom’.

Zie voor mijn ervaring als manager communicatie bij VUmc (2009 – 2013 / onder andere zichtbaarheid onderwijstak met het opzetten van het blad IO) en Greenpeace (2000 – 2009 / hoofd pers en hoofd educatie) mijn linkedIn.

Diensten


Communicatieadvies

Met kritische vragen, een andere blik en veel enthousiasme denk ik strategisch mee over het doel van het project. Als er vervolgens communicatiemiddelen ontwikkeld moeten worden, werk ik daar graag aan mee. Of weet ik wie je ervoor moet inschakelen.

Dagvoorzitterschap

Bijeenkomsten met betrokkenen zijn ideaal om kennis en verschillende gezichtspunten met elkaar te verbinden. Het ontwerpen van zo’n bijeenkomst en het begeleiden van zo’n (mid)dag doe ik graag. En tot tevredenheid van sprekers en publiek.

Campagnes

Met campagnes kun je zaken agenderen. En als dit lukt dan zet je de beweging in die je voor ogen hebt. Dat is wat ik nu doe als projectleider Implementatie VN-Verdrag Handicap en deed bij de VGN (Nederland Onbeperkt / Meest Toegankelijke Gemeente) en Greenpeace.

Teksten

Niets zo leuk om van een lastige beleidstekst of een onduidelijke position paper een verhaal te maken dat prettig leesbaar en begrijpelijk is. Zodanig dat lezer de tekst met plezier zal lezen.

Volg Maartje op twitter

@maartjevboekel

 

Volg Maartje op LinkedIn

LinkedIn

Ik hoor graag van je!